Chăm sóc và bảo mật

Dehafu đảm bảo sẽ luôn đồng hành và thông báo mọi tình trạng đơn hàng đến với bạn nhanh chóng và bảo mật nhất.

Trách nhiệm và chia sẻ

Nếu lỡ tụi tui giao cho bạn món đồ bị lỗi hoặc bạn mặc không vừa, cho tụi tui xin nhận lại và gửi bạn món đồ tốt hơn, mọi chi phí phát sinh bạn không cần lo lắng.

Quà tặng và miễn phí giao hàng

Tụi tui luôn tặng kèm 1 sản phẩm nhỏ hoặc miễn phí giao hàng khi bạn mua trên 2 sản phẩm quần áo bất kỳ, mình có qua có lại vậy cho vui hén.