Mấy bạn đi mua đồ ở shop bình thường là bước dô shop là nghe nhạc á thấy hem.

Ở đây tui cũng tối đa trải nghiệm cho mấy bạn bằng việc tui để sẵn nhạc đây há.

Nhạc này do tui thích nghe, tui chia sẻ lại cho mấy bạn.

Nên là có thể có lúc mấy bạn không biết nghe bài gì hay, hoặc tìm một bài nhạc lạ như một nơi gửi gắm cảm xúc. 

Thì dô đây hen ♥

Mở lên nghe xong cứ để đó rồi mở sang tab khác làm việc khác.

Vậy cho tinh thần nó vui vẻ thoải mái, biết thêm nhiều nhạc mới nữa.

Cám ơn và mãi yêuuuuu!

😉